FURFACE dogs

 

Club of Games

Har du börjat träna enligt Konceptträning eller vill du göra det? Har du svårt att regelbundet följa en veckokurs, men vill ändå få instruktörsledd gruppträning?

Nu startar vi upp hundträning på prenumeration.

Du betalar in en månadsavgift och deltar sen på så många eller så få träningar som du vill. Träningarna följer ett tematiskt schema och är planerade och ledda av instruktör. Konceptträning är grunden, dvs lekbaserad träning och vi välkomnar alla typer av hundar att delta.

Det tematiska schemat är

1) Fokus och närhet (allt som förbättrar koppelgående, inkallning, relation)

2) Fokus och lugn (allt som dämpar och lugnar)

3) Fit och i form (friskvård för hunden, fysträning men även relationsstärkande)

4) Nosarbete (lekar för nosen, hundens främsta sinne)

 Du har även tillgång till en Facebook-grupp för ytterligare information, demo-filmer och möjlighet att ställa frågor om träningen, så även om du inte är på plats så missar du inget. 

From 5/6 kör vi igång en grupp på Salnecke slott i Örsundsbro, onsdagar kl 18-19. 

 

Månadsavgift: 500 kr inkl moms.

Anmäl dig via formuläret.20190316_153529_0001