FURFACE dogs

 

Vi följer Konsumentverkets regler angående avbokning.

Fakturering sker via Coolcompany.se.

GDPR

Produktkatalog

Bevakning

Pris:2 000 kr


Gillar du och hunden att vara ute i naturen?

Bevakning är ett roligt sätt att aktivera hunden där den får använda sig av sina sinnen. Träningen är en spännande lek typ tjuv och polis - med hjälp av hundens fantastiska luktsinne och hörsel ska busarna hittas i terrängen.

Kursen finns i fyra steg och baseras på den gamla utbildningen av hemvärnshundar. För att gå kurs B-D behöver du ha gått kurs A. Träningen passar alla hundar stora som små, unga som gamla. Huvudsaken är att ni gillar att vara ute och vill ha kul!

 

A: Patrullstig - längs en patrullstig ska hunden markera ljud, luftvittring, spår och apporter. I terrängen gömmer sig figuranter som hunden ska hitta. Vi hjälps åt att figga åt varandra. Hundarna tränas även i bastjänst dvs att vila i väntan på sin tur.

5 ggr a' 3 tim

Pris: 2000 kr 

Planerade datum: anmäl intresse

Plats:

 

B: Genomsök - nu tar vi oss tillsammans med hunden genom olika terränger och söker efter "busen" som finns gömd. Hunden hålls kopplad och skickas alltså INTE lös att söka själv.

3 ggr a' 2 tim

Pris: 1000 kr

Planerade datum:

Plats: 

 

C: Spår - här går vi in på vad som kallas antihundtjänst dvs spårläggaren försöker lura hunden. Hunden bör vara spårtränad för att gå denna kurs.

4 ggr 1,5 tim 

Pris: 1000 kr

 

D: Lydnad - eller vi skulle kunna kalla det excersis. Vi tränar på det som ursprungligen varit anledningen till de olika lydnadsmomenten - att marschera i trupp, att kasta sig i skydd vid eldöverfall, att ta terräng mm mm. Ett jätteroligt sätt att träna "lydnad" på ett mycket lekfullt sätt.

6 ggr  a' 1 tim

Pris: 1000 kr

 

 Pris:

A: 2000 kr (15 tim)

B: 1000 kr (6 tim)

C: 1000 kr (6 tim)

D:  1000 kr  (5 tim)

 

 Minst 4, max 6 deltagare/kurs.