FURFACE dogs

 

RELATIONSBANKEN

Kurs för valpar och vuxna hundar. Vi arbetar genom lekar att skapa en trygg start och stark relation, klockrena inkallningar, fokus på rätt saker och att kunna bryta från det som stör i miljön, som tex andra hundar. Koppeldragande finns det lekar för och alla andra vardagliga bekymmer.

Vi utgår inte från det som är fel och ska "rättas till", utan vi tittr på vad vill vi hunden ska göra och så jobbar vi utifrån det. Lekarna använder vi inte som belöningar utan som verktyg att forma fram hunden med rätt personlighet.

Lek är ett mer effektivt sätt att lära in än upprepning - om du frågar hjärnan!

Pris: 1200 kr

Anmäl dig här!