IDhund - Svenska IDhundsutbildningen

 

Grundutbildning

Utbildningstiden är 5 månader fördelat på sju träffar. Under utbildningen tränar vi på patrullering, spårupptag, IDspår, doftdiskriminering, genomsök, första hjälpen och annat viktigt know-how för hundföraren. Utbildningen avslutas med Licensprov samt en heldag om infångning. Efter avslutad utbildning är ekipagen redo att gå ut på skarpa sök på husdjur och är välkomna att list sig på www.idhund.se.

Licensprovet är INTE ett examensprov, utan ett arbetsprov som ska visa på den status ekipage har just vid det tillfället. Ett år efter avslutad utbildningen krävs godkänt licensprov för att stå listad på www.idhund.se. För listning krävs även att hunden bär IDhunds tjänstetecken och att licensprovet förnyas varje år.
 

 

Enköping/Bålsta
Grundkurs 1 inkl förberedande helg i patrullering samt avslutande infångningsdag: 14-15/4, 5/5, 2/6, 4/8, 8-9/9
Pris 7000 kr

Utbildare: Maria Ahola

OBS!

Observera att anmälan är bindande. Vi frågar dem som står på reservlista om de kan ta din plats vid ev. återbud, i annat fall är du betalningskyldig för hela utbildningen/kursen. Vi följer Konsumentverkets regler om avbokning. Du kan avboka din utbildning inom 14 dagar från att du har mottagit bekräftelse på plats.

 

Licensprov för IDhundar: 
Licensprovet är ett prov på hundens status. I provet ingår spårupptag och doftdiskriminering; en kontroll så hunden kan ta upp spår, att hunden kan skilja på spår och att föraren kan läsa sin hund. Licensprovet görs sista kurstillfället och därefter varje år. Licensprovdomare finns fr.o.m. 2017 i södra, mellersta och norra Sverige. 


Efter genomgången kurs erbjuds du kostnadsfritt ansluta dig till IDhunds sökmotor där vi listar utbildade ekipage. Då vi är måna om att visa att ekipagen är utbildade ska hunden ha tjänstecken och föraren utbildningsbevis eller licens för att listas. De ekipage som väljer att vara listade kan även vara med i Facebook gruppen för utbildade IDhundar. De som följer gruppens regler har då tillgång till en gruppen för gemenskap, diskussioner och support.

Fortbildning för utbildade IDhund-ekipage annonseras i Facebook gruppen. 
 

OBS!

Observera att anmälan är bindande. Vi frågar dem som står på reservlista om de kan ta din plats vid ev. återbud, i annat fall är du betalningskyldig för hela utbildningen/kursen. Vi följer Konsumentverkets regler om avbokning. Du kan avboka din utbildning inom 14 dagar från att du har mottagit bekräftelse på plats.